Bornholms Forsyning - Rammeaftale

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: 2008 - 2013
Kontaktperson: Byggeleder Knud-Erik Regnarson
Beskrivelse:
Rammeaftale med Bornholms Forsyning A/S. Reperation af kloak - vand og fjernvarmeledninger.
Vagtordning udenfor arbejdstid ved brud på ovenstående.
Nye - eller udskiftning af stikledninger,