Nedlæggelse af Nyker Vandværk

Bygherre: Bornholms Forsyning
Byggeperiode: April - November 2014
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Beskrivelse:

PROJEKTBESKRIVELSE:
Bornholms Forsyning har i forbindelse med en rationalisering af driften planlagt at nedlægge Nyker Vandværk og lade den fremtidige vandforsyning af Nyker foregå fra Hasle Vandværk.
I den forbindelse af skal der etableres nye ledningsanlæg til råvand og rentvand samt mindre ledningsstykker til henholdsvis ringforbindelse mellem Boringer ved Sorthat og Ellevej og mellem Nyker Vandværk og ledning til trykforøger ved Kyndegårdsvej.
På dele af strækningerne skal de nye ledninger følge eksisterende ledningstracé, og såvidt det er muligt lægges i eller i tilknytning til eksisterende, evt. udvidet, ledningsgrav.
Entreprenøren skal være indstillet på at der på en eller flere af strækningerne kan forekomme samgravning med andre ledningsejere.