BOFA - Ny plads for deponi

Bygherre: Bofa
Byggeperiode: Juni 2011 - oktober 2012
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Skude Jacobsen A/S
Kontraktsum: 5 mio.
Beskrivelse:
Entreprisen omhandler etablering af nyt deponi for blandet affald, herunderudgravning og flytning / indbygning af ca. 25000 m3 råjord, etablering af flere drænsystemer, samt etablering af ca. 9000 m3 Hope-polynærmembraner.
Ovenpå membran blev udført ca. 4000 m3 dræn- og beskyttelseslag.
I forbindelse med entreprisen blev der udført betydelig klippesprængning.