BEOF - Ledningsarbejde mellem Nylars og Rønne

Bygherre: BEOF
Byggeperiode: November – Maj 2020
Entrepriseform: Anlæg/kloak
Kontaktperson: Byggeleder Knud-Erik Regnarson
Beskrivelse:

Opgravning af 3,3 km. Fra 1 – 3,5 meters dybde, hvor der skal etableres en Ø 300 mm. spildevandsledning. På ledningen monteres der Ø 600 mm. spule/inspektionsbrønde pr. 100 meter. Ud over dette skal der nedgraves ca. 500 meter Ø 63 mm. vandledning samt en Ø 160 mm. trykledning på en længde af 170 meter. Ledningen graves delvis i cykelsti og på privat jord.