Etablering af fjernvarme i Listed

Bygherre: Bornholms Energi og Forsyning
Byggeperiode: Oktober 2015 - juni 2016
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontaktperson: Byggeleder Kenny Mortensen
Ingeniør: Bornholms Varme
Kontraktsum: Ca. 8 mio.
Beskrivelse:

Etablering af fjernvarme ledningsnet i Listed.

 Entreprisen indeholder både jord- og rørarbejder.

Entreprisen indeholder opgravning for og nedlægning af ca. 3,5  km fjernvarmeledning samt etablering af ca. 100 stik.

Herudover indeholder entreprisen klippespræng­ning og retablering af befæstede arealer.