11 lærlinge hos PLE pr. 1. januar 2017

Beskrivelse:

PLE har pr. 1. januar 2017 11 lærlinge ansat.

Lærlingene er henholdvis fordelt som følger:

3 Tømrerlærlinge
2 Murerlærlinge
3 Bygningsstruktørlærling
1 Tagdækkerlærling
1 Maskinførerlærling
1 Kontorelev