12 andelsboliger Chr. Plads, Rønne Nord

Bygherre: PL Ejendommes A/S
Byggeperiode: August 2020 - august 2021
Entrepriseform: Eget projekt
Kontaktperson: Entrepriseleder Matthias Koch Pedersen
Ingeniør: RL Consult ApS
Arkitekt: PL Entreprise A/S
Størrelse: 12 lejligheder á 85 m2
Beskrivelse:

Opførelse af 12 1-plans andelsboliger á ca. 85 m. De enkelte boliger er opført med lette præfabrikerede bagvægge og skalmurede facader. Tage er udført som tunge tage med betontagsten.

Boligerne er opført som ældre- og handicapvenlige og med et lavt varme- og vedligelsesholdelses-forbrug.

Udover opførsel af boligerne udføres byggemodning, herunder veje, stier, afvanding, tilslutning af offentlige forsyningsledninger samt afsluttende gartnerarbejde

Udover boligerne anlægges have med hække, hvori hver bolig får sit eget skur.

Alle boligerne er solgt.